FlamingonFlamingon

För Hyresgäster

Info

För felanmälan och övriga frågor, kontakta oss på följande telefontider:

Vardagar 8.30-16.00 (Lunch 12-13)

Telefon: 0457-127 35

Övrig tid kontaktar ni Securitas: 010-470 52 52

Störningsjour och vid eventuell utelåsning så kontaktar ni Securitas: 010-470 52 52

Du kan också maila oss på följande mailadress: felanmalan@flamingon.se eller via formuläret till höger.

För akuta fall som ex vis vattenläckage, kontakta Flamingon Fastigheter alternativt Securitas.

För övriga frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss via telefon eller info@flamingon.se

Önskar du skriva upp dig på en intresseanmälan för våra lägenheter, kan du göra det på denna sida.

Uthyrningspolicy Flamingon fastigheter

 • Du måste ha fyllt 18 år
 • Du ska ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran
 • Du har inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder
 • Du har goda boendereferenser
 • Att rimligt antal personer ska bo i lägenheten
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring
 • Flamingon fastigheter förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst
 • Kreditupplysning genomförs alltid i samband med din ansökan

Betalning av hyran

Hyran betalas i förskott och sker genom avisering kvartalsvis. Senast sista vardagen i månaden ska hyran vara inbetald.

Hyresgästen ska vi försenad hyresbetalning ersätta kostnader för skriftlig betalningspåmminelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader.

Andrahandsuthyrning

Lägenheten får endast hyras ut i andra hand om hyresvärden informeras och godkänner detta. Om lägenheten hyrs ut i andra hand utan godkännande så har hyresvärden rätt att säga upp avtalet.

Hyreshöjning

Hyresnivån bestäms efter årlig förhandling.

Tvättstugan

Om tvättstuga finns i fastigheten gäller följande:

 • Tvätttider som finns respekteras.
 • Det är varje användares skyldighet att efter varje användning tömma filter och rengöra maskinen.

Autogiro

Kontakta oss på 0457-127 35 eller maila oss på info@flamingon.se om du vill betala med autogiro.

Flyttning

Om du ska flytta ur din lägenhet och sagt upp ditt kontrakt krävs följande innan en flytt kan genomföras:

 • Att lägenheten är städad
 • En besiktning av lägenheten

 Du kan bli debiterad om städningen är dåligt utförd och då för kostnaderna som det innebär att städa om denna.

Kontakta Flamingon för uppgifter om besiktningstid.

Lämna över samtliga nycklar som hör till fastigheten och utrymmen i fastigheten, även om de anskaffats av hyresgästen.

Lägenhetsbyte

För att få göra ett lägenhetsbyte, antingen inom Flamingons fastigheter eller utanför behöver du ett skriftligt godkännande från oss. För att få denna bör du ej ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden.

Kontakta Flamingon för ytterligare frågor.

Uppsägning

Uppsägningen måste vara skriftlig och denna skickas till Flamingons adress på: Strandgatan 8, 372 30 Ronneby

Uppsägningstiden ligger på 3 månader + resterande tid på innevarande månad

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst. Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare, men du bör alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.

Särskilda villkor

 • Om hyresgästen orsakar utryckning av störningsjouren är hyresgästen personligt betalningsskyldig för kostnaderna.
 • Hyresgästen får inte utan hyresvärdens tillstånd sätta upp anslag, uthusantenner, skyltar, markiser eller annan liknande annordning på fastigheten, eller vid reparation på egen bekostnad ta ned samt i förekommande fall åter sätta upp annordningen. Meddelande får emellertid anslås på avsedd tavla.

GDPR- så behandlar vi dina personuppgifter

 • Från och med 25 maj 2018 ersätter en ny dataskyddsförordning, GDPR- Generaldata protection regulation, den tidigare personuppgiftslagen. Flamingon fastigheter värnar om din integritet och vill att du som hyresgäst ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning och vår policy för behandling av personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter när du söker bostad, när du blir hyresgäst och även en tid efter att din tid som hyresgäst har upphört.

 

 •  Vill du veta mer, ta del av vår policy här

 

Information om kameraövervakning i parkeringsgaraget/miljörum på Kv Lars Västra Torggatan 7

 

Varför använder vi kameraövervakning?

Flamingon fastigheter använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra brott samt att skydda företagets egendom från brott och olyckor.

 

Vilken typ av kameraövervakning använder vi och på vilken rättslig grund?

Övervakning och inspelning i parkeringsgarage/miljörum. Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

 

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Flamingon fastigheter i Ronneby AB:s kameraövervakning är begränsad till en grupp anställda på Flamingon fastigheter i Ronneby AB.

 

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas i max 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav, eller som bevis i pågående juridisk process.

 

Om du vill ha mer information om vår kameraövervakning vänligen kontakta oss på info@flamingon.se.

Vill du fylla i en intresseanmälan för våra lägenheter, så har vi en egen sida där du kan skicka in en anmälan till oss.

Felanmälan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer(obligatorisk)

  Ämne

  Din epost

  Bostadens ort

  Bostadens Adress

  Våningsplan

  Lägenhetsnummer

  Beskriv problemet

  Husdjur?

  JaNej

  Får huvudnyckel användas?

  JaNej